Εταιρεία

Η Vasalino energy έχοντας υιοθετήσει αμιγώς οικολογική στρατηγική ,παρέχει υπηρεσίες πώλησης και κατασκευήs Φωτοβολταϊκών σταθμών, Αιολική ενέργεια, Μικρά Αιολικά 60kw,  καινοτόμα Ενεργειακά Τεχνολογικα Στανταρ Υδρογονο και Αποθηκευση Ενεργειας και υπηρεσίες που απευθύνονται και καλύπτουν τις ανάγκες όλων των επιχειρήσεων και ιδιωτών πελατών μας.

Με την αξιοπιστία που μας περιβάλει δημιουργούμε νέες συνεργασίες και κατασκευές ενεργειακών προτύπων συμμετέχοντας ενεργά στην ανάπτυξη της ενεργειακής επάρκειας της Ελλάδος.