Υπηρεσίες

Επιτήρηση & κατασκευές φωτοβολταϊκών σταθμών

Επιτήρηση & κατασκευές φωτοβολταϊκών σταθμών Οι έμπειροι μηχανικοί και τεχνικοί της Vasalino energy αναλαμβάνουν το συντονισμό, την επίβλεψη και την κατασκευή των έργων όπως επίσης και την Λειτουργία και Συντήρηση (O&M) εξασφαλίζοντας την μακρόχρονη εγγύηση της επένδυσής σας.

Συμβάσεις Συντήρησης φωτοβολταϊκών σταθμών

Επιτήρηση & κατασκευές φωτοβολταϊκών σταθμών Οι έμπειροι μηχανικοί και τεχνικοί της Vasalino energy αναλαμβάνουν το συντονισμό, την επίβλεψη και την κατασκευή των έργων όπως επίσης και την Λειτουργία και Συντήρηση (O&M) εξασφαλίζοντας την μακρόχρονη εγγύηση της επένδυσής σας.