Είμαστε κοντά σας να εξυπηρετήσουμε της ανάγκες σας και να σας προσφέρουμε ευκαιρίες επένδυσης με υψηλές αποδόσεις χωρίς ιδιαίτερο ρίσκο

Σχετικά με εμάς

Η Vasalino Energy έχοντας υιοθετήσει μια καθαρά οικολογική στρατηγική, παρέχει υπηρεσίες πωλήσεων και κατασκευής Φωτοβολταϊκών μονάδων, Αιολικής Ενέργειας, Μικρών Ανεμογεννητριών 60Κς, καινοτόμων Energy Technologies Standard Hydrogen and Energy Storage και υπηρεσιών που απευθύνονται και καλύπτουν τις ανάγκες όλων των επιχειρήσεων και ιδιωτών πελατών μας.

Κατασκευή & Επιτήρηση

φωτοβολταϊκών σταθμών

Συμβάσεις Συντήρησης

φωτοβολταϊκών σταθμών

Εξοπλισμός

φωτοβολταϊκών σταθμών